OM MUSEET

Bild av barn som ror tillsammans i utställningen Skepp & Skoj

Samarbeten

Gotlands Museum samverkar med många olika typer av organisationer och i flera olika sammanhang.

 

Programpunkter i Almedalsveckan

En dag under Almedalsveckan anordnar Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands Museum, tillsammans med flera andra organisationer, en seminariedag fylld med intressanta och viktiga samtal kring aktuella musei- och kulturfrågor. Platsen är Bildstenshallen på Fornsalen.

 

Tre kulturveckor

Gotlands Museum har under många år samarbetat med Medeltidsveckan. Under 2015 såg två nya temaveckor dagens ljus: Crimetime Gotland och Gotland Art Week. Givetvis deltar vi även i dessa!

 

Näringsliv

Utställningen Skepp & Skoj i Fornsalen, är en fast utställning som gjordes i samarbete med Gotlandsbolaget. I denna lekutställning lyfter vi vad havet har betytt och fortfarande betyder för Gotland. Transporter, fiske, handel, turism - men också hur Gotland i alla tider har varit beroende av och sökt sig bort till andra länder och kulturer för utbyten av olika slag.

 

Styrelserepresentation

Representanter för Gotlands Museum sitter i ett flertal styrelser. Förteckning över museets styrelserepresentation.