Arkeologi

Bild av folk som tittar på utgrävning

Rådgivning

Vi kan ge dig råd och information kring fornlämningar och kulturmiljöer. På museet finns kompetens både inom förhistorisk och medeltida arkeologi på både landsbygden och i stadsmiljö. Vi har också snabb åtkomst till arkiv, bibliotek och arkeologiska samlingar.

 

Vill du veta mer?

Kontakt

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019