1361-striden om Gotland

Fornsalen

Här visas historien från religionsskiftet då Gotland och dess invånare kristnas, hur Visby blir en handelmetropol i Östersjön med Hansan […]

Skepp & skoj

Fornsalen

Knyt knopar, lasta fartyg och klappa sälar! Skepp & Skoj är Gotlands Museums barnutställning på Fornsalen och här finns utrymme […]

Gotlandium

Fornsalen

Gotlands äldsta historia sitter i berggrunden. I utställningen Gotlandium berättar den fossilrika kalkstenen om livet på planeten för 420–430 miljoner […]

Bildstenshallen

Fornsalen

De gotländska bildstenarna är världsunika! Redan på 100-talet e.Kr. började öborna resa stenar med inhuggna bilder.

Skrolla till toppen