Övriga sevärdheter

Bild av raukar på Hoburgen

Övriga sevärdheter

Föreningen Gotlands Fornvänner äger och förvaltar genom Gotlands Museum många sevärdheter utöver våra vanliga besöksmål. Visste du till exempel att Hoburgsgubben och Torsburgen hör till oss?

 

Det är fritt att besöka dessa när som helst – en kultur- och naturskatt som kan komma alla till del. Vid sevärdheterna finns informationsskyltar som du kan ta del av.

 

Vi delar in våra övriga sevärdheter i tre geografiska områden:

Norra Gotland

Mellersta Gotland

Södra Gotland

 

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019