OM MUSEET

Bild av konstverket hästen, gotlands museums logotype

Organisation och finansiering

Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening och ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner. Gotlands Museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer som får bidrag av stat och region. Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse är högsta bestämmande organ.

 

Gotlands Museum har mellan 50 och 70 anställda (varierar beroende på säsong) som driver fem besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar & arkiv, förvaltar Fornvännernas fastigheter samt bedriver förlag och främjandeverksamhet.

 

För den operativa verksamheten ansvarar museiledningen.

 

Finansiering

Gotlands Museum omsätter årligen omkring 40 miljoner kronor. Av intäkterna är 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt fonder, gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel, främst genom Kultursamverkansmodellen.

 

En lokal aktör

Gotlands Museum, inklusive Visbys ruiner, har strax under 400 000 besökare årligen, varav cirka 80 000 är från den prioriterade målgruppen barn och unga. Gotlands Museum är det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland. På besökssidan Tripadvisor har Gotlands Museum flera år i rad utsetts till ett av de populäraste museerna i Sverige!

 

De offentliga bidragen kommer till stor del Gotland tillgodo direkt, genom skatter och konsumtion. Gotlands Museum är också noga med att i mesta möjliga mån anlita gotländska firmor och underleverantörer, för att stötta den lokala marknaden.