Stenbergers stipendiefond

Fonden kommer av ett arv från professor emeritus Mårten Stenberger samt hans maka Lisa Stenberger. Delar av fondens avkastning skall användas för främjande av vetenskaplig arkeologisk forskning rörande Gotlands forntid. Anslag kan ges till såväl fältundersökningar som berbetning och publicering.

1973 överlämnades både en penninggåva och en boksamling i samband med professorns bortgång. Boksamlingen omfattande ca 1500 vetenskapliga böcker och ca 4000 särtryck. Har du ett projekt som passar in på beskrivningen ovan? Då kan du söka bidrag från Stenbergers fond. Fonder förvaltas av Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse.

Ansökningsperiod

Ansökan kan göras 1 oktober – 25 november. Beslut fattas på Gotlands Fornvänners styrelsemöte i december. Berörda meddelas genom e-post därefter. Utdelning 27 mars på Mårten Stenbergers födelsedag.

Bidrag

En till två ansökningar beviljas per år, undantagsvis bidrag över 10 000 kr.

Skriftlig ansökan som ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Motivering till varför du söker
  • Om du tidigare beviljats medel från fonden

Din ansökan skickas per e-post till:
info@gotlandsmuseum.se
Märk din ansökan med ”Mårten Stenbergers stipendiefond”.


Stadgar för Stenbergers stipendiefond >>

Skrolla till toppen