Fastigheter

Föreningen Gotlands Fornvänner äger och förvaltar ett antal fastigheter över hela Gotland. Från norr till söder finns 27 sevärdheter –platser, gårdskors, gravfält, skeppssättningar – som museet ansvarar för.

I Visby äger museet Fornsalens alla byggnader, Konstmuseets lokaler och Gamla residenset.
Museets samlingar förvaras i Magasin Visborg i södra Visby. På landet ligger  musiegårdarna Norrbys, Petes och Kattlunds.

Kontakt:

Byggnadsantikvarie

Avdelningschef, Fastigheter & utställningsteknik

Skrolla till toppen