Lediga jobb

Här annonseras våra lediga tjänster.

Arkivarie/antikvarie 100 %

Om jobbet

Gotlands Museum
Gotlands Museum har årligen ca 350 000 besökare inklusive Visbys ruiner och är därmed det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland. Gotlands Museum erhöll 2016 den fina utmärkelsen Stora Turismpriset och var 2017 nominerat till Årets museum.

Huvudman för Gotlands Museum är den ideella föreningen Gotlands Fornvänner, grundad 1875, med drygt 2 500 medlemmar. Gotlands Museum har till uppgift att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland men Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat genom deltagande i östersjönätverk och som aktör inom den internationella besöksnäringen och i världsarvsfrågor. Museet bedriver också forskning och kunskapsuppbyggnad i olika projekt.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för Samlingar och kulturmiljö, som består av samlingar med arkiv, bibliotek, foto och forskning. Till avdelningen hör också arkeologi, byggnadsvård och grön kulturmiljö samt hantering av Region Gotlands konstsamling. Du rapporterar till avdelningschefen för Samlingar och kulturmiljö.

Arbetsuppgifter och ansvar
Till denna spännande och kreativa arbetsplats söker vi nu en arkivarie/antikvarie.

Tjänsten fördelas ungefär lika mellan arkivverksamhet och samlingsförvaltning/magasin, men kan variera i perioder.

Du ansvarar för att planera, bedriva och utveckla arkiv- och biblioteksverksamheten genom att ge service till allmänhet, forskare och studenter, arbeta med bevarandefrågor samt att kvalitetssäkra arkivering av pappershandlingar och digitala handlingar. Du administrerar för detta vissa databaser och program. Verksamheten bemannas också av en arkivassistent.

I ansvaret som antikvarie ingår delar av museets samlingar och magasin (ca 500 000 föremål), beroende på din ämnesbakgrund. Detta sker enligt riktlinjerna för samlingsförvaltning (Spectrum och Collective Access) och innefattar förvärv, registrering, vård/bevarande, uppordning och tillgängliggörande. Som antikvarie ansvarar du också för museets bild-, film- och fotosamlingar, både de fysiska och de digitala. Du handlägger bildförfrågningar och beställningar. Arbetet innefattar digitalisering och du är med och utvecklar dessa områden inom samlingarna.

Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar självständigt arbete med stor utvecklingsmöjlighet och kreativ samverkan i grupper och i nätverk. För att trivas i rollen behöver du både kunna fokusera på enskilda uppgifter med tydliga deadlines och på övergripande, strategiska frågor inom arkiv- och samlingsförvaltning.

Kvalifikationer
Önskvärda kvalifikationer:

  • Relevant akademisk utbildning, med arkivvetenskap eller motsvarande samt ämneskompetens inom något/några av kulturämnena.
  • Dokumenterad erfarenhet av arbete med museer, arkiv och bibliotek, med samlingsförvaltning, föremålshantering och magasinsarbete.
  • Arbete med digitalisering, gärna inom arkivverksamhet.
  • Mycket god förmåga att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt.
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
  • Vara lyhörd, kommunikativ och ha god samarbetsförmåga.
  • Intresse för och kunskap om Gotlands historia och kulturarv.

Meriter:

  • Etnologi eller historia på avancerad nivå.
  • Publikarbete och kunskapsförmedling.
  • Forskningskompetens

Övrig information om tjänsten och kontaktuppgifter

Anställning
Tillsvidareanställning 100%.

Tillträde
Snarast och enligt överenskommelse.

Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Kontakt och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Marika Bogren, 0498-292702 eller 0702-036065, marika.bogren@gotlandsmuseum.se
eller personalchef Madeleine Hasselberg 0498-29 27 06.

Kontaktperson för arbetstagarorganisation är: Per Widerström (DIK) 0498-29 27 42.

Välkommen att skicka din ansökan och CV till ansokan@gotlandsmuseum.se senast den 28 juni 2021. Ansökningar behandlas löpande.

Gotlands Museum har redan valt kanaler för denna rekrytering och undanbeder kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsfirmor.

Mer om Gotlands Museum

Under Gotlands Museums paraply finns det kulturhistoriska museet Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum och Magasin Visborg med samlingar bestående av cirka 500 000 föremål. På landsbygden ligger kulturreservatet Norrbys i Väte samt museigårdarna Petes och Kattlunds och tillsammans med naturreservat, fornlämningar och medeltida ruiner utgör de tillsammans ca 35 fastigheter som ägs av Gotlands fornvänner. Inom ramen för Gotlands Museum bedrivs även uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och kulturhistorisk naturvård samt förlag och museibutik.
Gotlands Museum omsätter knappt 40 miljoner kronor årligen. Av intäkterna är 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel. Museet har ca 50 anställda året runt och under högsäsong ytterligare ca 20 anställda.

Kontakt:

Personalansvarig

Skrolla till toppen