Lediga jobb

ADMINISTRATIV CHEF (100 %)
SLÖJD- OCH FORMUTVECKLARE (50 %)


Administrativ chef (100 %)

Gotlands Museum
Gotlands Museum har årligen ca 350 000 besökare inklusive Visbys ruiner och är därmed det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland. 

Gotlands Museum drivs av den ideella föreningen, Föreningen Gotlands Fornvänner. Gotlands Museums uppdrag är att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. 

Verksamheten är diversifierad, under museets paraply bedrivs det kulturhistoriska museet Fornsalen och Gotlands konstmuseum. Gotlands Museum har tre museigårdar på den gotländska landsbygden och är huvudägare i dotterbolaget Bungemuseet AB (svb) som bedriver verksamheten på friluftsmuseet i Bunge. Vidare driver museet en museibutik, förlagsverksamhet samt uppdragsverksamhet inom bland annat arkeologi, byggnadsvård och kulturhistorisk naturvård. Föreningen Gotlands Fornvänner har cirka 30 kulturfastigheter och förvaltar fyra stiftelser.

Gotlands Museum omsätter 35-40 mnkr per år och är ett av de museer i Sverige som har högst egenfinansiering. Gotlands Museum har cirka 50 året-runt anställda och ett tjugotal tim- och säsongsanställda.

Arbetsuppgifter
Till denna spännande verksamhet söker vi nu en engagerad och drivande administrativ chef. I rollen som administrativ chef ingår ett ansvar för museets hela verksamhetsstöd. Som administrativ chef är du en av museets fyra avdelningschefer. Inom avdelningen sorterar museets stödfunktioner ekonomi, personal, marknadsföring, kommunikation, IT-utveckling samt förlagsverksamhet. Du är också ekonomi- och personalchef och arbetar operativt inom ekonomi- och personalområdet tillsammans med en ekonom och en ekonomi- och personalassistent. Du rapporterar till museichefen och ingår som en av tre personer i Gotlands Museums ledning. 

Som ekonomichef är du ytterst ansvarig för att säkerställa korrekt externredovisning och rapportering till olika intressenter i enlighet med lagar och regler. Ansvaret innefattar att producera relevanta och tillförlitliga ekonomiska beslutsunderlag till externa intressenter, styrelse och ledning. Detta i form av budget och prognoser samt utfallsrapporter och uppföljning av resultat, ställning och likviditet, totalt för Föreningen, fyra stiftelser och dotterbolaget Bungemuseet AB men också på avdelnings- och projektnivå. I arbetet ingår månads- och årsbokslut, kassaflöden, budgetering, likviditetsprognoser och årsredovisningar samt skatte-, moms- och redovisningsfrågor. Du är ansvarig för kontakter med revisor och bank. 

Rollen som personalchef innebär ett övergripande ansvar för personaladministrationen samt att vara ett stöd i arbetsrätts-, chefs-, och ledarskapsfrågor för museets övriga avdelningschefer. Vidare är du ansvarig för utveckling av Gotlands Museums riktlinjer och policys på personal och arbetsmiljöområdet. Du deltar vid och stöttar chefer i rekrytering av ny personal. Personalchefen ansvarar övergripande för lönerevisionsprocessen och har den primära kontakten med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

Den administrativa chefen är föredragande av ekonomi- och personalfrågor vid Föreningens styrelsemöten. 

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning inom företagsekonomi 
 • Utbildning inom personalområdet eller flerårig chefserfarenhet med intresse för personal- och arbetsrättsfrågor
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet som ekonomichef
 • Förmåga att kontinuerligt utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och ekonomiska ramar
 • Förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare
 • Vara drivande, kommunikativ och ha god samarbetsförmåga
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har 

 • Tidigare erfarenhet som administrativ chef
 • Intresse av och kunskap om gotländsk historia och kulturarv

Kontoret är beläget mitt i Visby innerstad. 

Övrig information om tjänsten 

Anställning
Tillsvidareanställning 100%. 

Tillträde
Snarast och enligt överenskommelse.

Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Låter detta intressant för dig?
Välkommen med Din ansökan och CV via e-post senast den 18 oktober 2021 till administrativchef@gotlandsmuseum.se

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till museichef, Susanne Thedéen tel. 0498-29 27 04, eller till facklig representant (DIK-förbundet) Per Widerström tel. 070-253 77 72.

Välkommen med din ansökan!

För mer information om Gotlands Museum och vår verksamhet besök vår hemsida www.gotlandsmuseum.se.

Gotlands Museum har redan valt kanaler för denna rekrytering och undanbeder kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsfirmor. 


Slöjd- och formutvecklare

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en utvecklare för slöjd- och formområdet på Gotland. Vill du jobba med ett levande kulturarv och att göra kunskaper om gamla tekniker och material relevanta i samtid och framtid? Är du intresserad av kreativa lösningar, lokal tillverkning och hållbara produkter? Vill du att så många som möjligt får uppleva glädjen och tillfredsställelsen i att göra saker med sina händer? Då är detta en tjänst för dig!

Som utvecklare inom slöjd- och formområdet har du uppdraget att främja slöjd, traditionellt hantverk, konsthantverk och småskalig design. Du arbetar för att tillgängliggöra och utveckla området genom att driva aktuella frågor och projekt i samverkan med både fria professionella och ideella aktörer. Det är ett långsiktigt och strategiskt arbete med utgångspunkt från de nationella och regionala kulturpolitiska målen i Region Gotlands kulturplan.

Arbetet omfattar både strategisk verksamhetsplanering, nätverkande och omvärldsanalys, projektledning med ekonomiskt ansvar, samt genomförande av aktiviteter för olika målgrupper. Det kan handla om workshops, utställningar, föreläsningar för allmänheten, slöjd för barn och unga eller fortbildning för konsthantverkare. Aktiviteterna genomförs ofta i samverkan med andra aktörer såsom fria professionella, skola, akademi, föreningar, utvecklare inom andra konst- och kulturområden eller med medarbetare på Gotlands Museum. Du kommer även ingå i nationella, interregionala och internationella nätverk och samarbeten. 

För området kommer det att finnas två utvecklare på vardera 50 % som har ett gemensamt ansvar, men med olika inriktning och kompetens.

Anställningen är placerad vid Fornsalen mitt i Visby innerstad, på avdelningen för Publik verksamhet. Inom avdelningen ryms utställnings- och programverksamhet, reception och butik, bokning och lokaluthyrning, Kulturreservatet Norrbys och konsulentverksamhet inom kulturarv, konst samt slöjd och form. Du rapporterar till avdelningschefen för Publik verksamhet.  

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk eller eftergymnasial utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet och kompetens om hårda material inom slöjd, konsthantverk och/eller design
 • Erfarenhet av att bygga relationer och nätverk
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda och arbeta i projekt
 • Erfarenhet av att söka externa medel 
 • Erfarenhet och kunskap i att arbeta med digitala medier
 • Meriterande att ha jobbat med pedagogisk verksamhet, särskilt för barn och unga 
 • Mycket god förmåga att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt 
 • Vara lyhörd, kommunikativ och ha god samarbetsförmåga
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Innehar B-körkort

Övrig information om tjänsten och kontaktuppgifter

Anställning
Tillsvidareanställning 50%. (Gotlands Museum tillämpar sex månaders provanställning)

Tillträde
Snarast och enligt överenskommelse.

Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Kontakt och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Jenny Westfält, 0498-29 27 09.

Kontaktperson för arbetstagarorganisation är: Per Widerström (DIK) 0498-29 27 42.

Välkommen att skicka din ansökan och CV till utvecklare@gotlandsmuseum.se senast den 15 oktober 2021. Ansökningar behandlas löpande.

Gotlands Museum har redan valt kanaler för denna rekrytering och undanbeder kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsfirmor. 

Gotlands Museum
Gotlands Museum har årligen ca 350 000 besökare inklusive Visbys ruiner och är därmed det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland. Gotlands Museum erhöll 2016 den fina utmärkelsen Stora Turismpriset och var 2017 nominerat till Årets museum.

Huvudman för Gotlands Museum är den ideella föreningen Gotlands Fornvänner, grundad 1875, med drygt 2 500 medlemmar. Gotlands Museum har till uppgift att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland men Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat genom deltagande i östersjönätverk och som aktör inom den internationella besöksnäringen och i världsarvsfrågor.

Under Gotlands Museums paraply finns det kulturhistoriska museet Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum och Magasin Visborg med samlingar bestående av cirka 500 000 föremål. På landsbygden ligger kulturreservatet Norrbys i Väte samt museigårdarna Petes och Kattlunds och tillsammans med naturreservat, fornlämningar och medeltida ruiner utgör de tillsammans ca 35 fastigheter som ägs av Gotlands fornvänner. Inom ramen för Gotlands Museum bedrivs även uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och kulturhistorisk naturvård samt förlag och museibutik. 

Gotlands Museum omsatte knappt 40 miljoner kronor årligen. Av intäkterna är 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel. Museet har ca 50 anställda året runt och under högsäsong ytterligare ca 20 anställda. 

Kontakt:

Personalansvarig

Skrolla till toppen