Museichefens blogg

En grupp människor har möte vid ett bord.

Ny organisation och nya strategier i fokus

Under hela hösten kommer museet att ha fokus på två viktiga förändringar inom vår verksamhet.  Det handlar om att förbereda oss och skapa förutsättningar inför en ny organisation som börjar att gälla vid årsskiftet. Det handlar också om att ta fram nya strategier för museet för perioden 2018 till 2020.

 

I den nya organisationen minskar antalet avdelningar på museet från sju till fyra när vi slår samman avdelningar som i nuläget är förhållandevis små och som dessutom har verksamhet som ligger nära varandra. Vi samlar allt verksamhets- och affärsstöd i en avdelning, vi samlar all publik verksamhet från reception, butik och bokning till program och utställningar i en avdelning. Vi för också samman våra avdelningar för samlingar och kulturmiljö i en ny avdelning för att stärka arbetet med att bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad. Till avdelningen kommer en ny chef att rekryteras. Det kommer att bli en av de viktigaste uppgifterna för mig under hösten. Allt detta ska sammantaget borga för ett bättre samarbete både inom och mellan avdelningarna.

 

Och under en hel dag den gångna veckan har ett första förslag till nya strategier diskuterats av medarbetare med ansvar och kompetens inom de områden som vi har identifierat för strategierna. Områdena spänner från besökare och publik verksamhet över samlingar och kunskapsuppbyggnad till fastigheter och marknadsföring. Nu ska alla medarbetare på museet få möjlighet att lämna kommentarer och göra inspel innan det är styrelsens tur. Beslut om de nya strategierna för Gotlands Museum kommer styrelsen att fatta vid sitt sammanträde den 5 december.