Norrbys

Bild av innemiljö Norrbys

Restaurering

Byggnadsantikvarieprogrammet på Uppsala Universitet Campus Gotland har kurserna träbyggnader och restaureringsprocessen förlagda till Norrbys. De arbetar då i skogen samt praktiskt exteriört och interiört i byggnaderna.

 

Bland annat har en åldrande linoleummatta, ett relativt modernt material att restaurera, varit föremål för undersökningar och diskussioner liksom hur man kan säkra flagnande ett tak målat med limfärg.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019