Norrbys

Bild på en bäck i skogen

Natur- & kulturstigen

Det treåriga projektet med att göra natur- och kulturstigen på Norrbys mer tillgänglig blev färdigt under 2015. Arbetet genomfördes med hjälp av medel från Länsstyrelsens Lokala naturvårdssatsning (LONA).

 

Inom projektet röjdes stigarna från vegetation. Skyltar och en folder producerades också, vilket gör området tillgängligt även då inte personal finns på plats.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019