Norrbys

Bild av äpplen i en korg

Klonarkiv för äpplen

På Gotlands finns många unika äppelsorter, vilket kanske beror på gutarnas stora intresse för trädgårdsodling i kombination med läget mitt i Östersjön.

 

Gotlands Museum har ansvar för det gotländska klonarkivet för äpplen. Det anlades 2014 vid Norrbys museigård och ersatte därmed det tidigare arkivet vid Lövsta.

 

 

Här finns äppelmandatsorterna ’Stenkyrke’, ’Pilungsäpple’, ’Bläsningsäpple’, ’Thuleäpple’, och under 2016-2017 planteras ’Melonkalvill’ och ’Fårnos’. I klonarkivet finns även lokalsorterna ’Kambsäpple’ och ’Prästbåtelsäpple’.

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019