FORNSALEN

Konstverk av Naemi Eriksson

Längtans blå blommor – Naemi Eriksson

År 2020 var det hundra år sedan den gotländska konstnären Naemi Eriksson (1920–2001) föddes. Konstmuseet uppmärksammar Erikssons konstnärskap genom en jubileumsutställning där vi ger en rik och mångfacetterad presentation av hennes konstnärskap, vilket inte alltid har fått den uppmärksamhet som det har förtjänat. Naemi Erikssons konst består huvudsakligen av ett sinnligt och uttrycksfullt måleri som gestaltar världen omkring henne, likväl som den inuti henne. Det är ett berättande måleri som är både personligt och allmängiltigt då det kretsar kring existentiella angelägenheter, såsom kärlek, längtan, sorg och utanförskap.

 

Utställningen pågår t.o.m. 23 maj 2021