OM MUSEET

Museum för alla!

Gotlands Museums vision är "Museum för alla". Oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller kulturell bakgrund ska museets besökare få goda upplevelser med möjlighet till reflektion och kreativitet.

 

I museets uppdrag ingår att:

  • tillgängliggöra verksamheten regionalt
  • vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
  • sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse
  • i förekommande fall tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för kulturkonsulenter.

 

Samhällets minne

Genom att samla, tillgängliggöra och sprida kunskap om Gotlands natur, konst och kulturarv bevarar och vårdar vi de gemensamma minnena.

 

Oberoende arena

Med utgångspunkt i konst, natur- och kulturarv är vi en oberoende arena för demokratiska samtal och diskussioner. Detta för att utmana invanda tankar och värderingar.

 

Turistmål

Vi är ett av Gotlands mest besökta turistmål och en stark aktör i besöksnäringen på Gotland.

 

Driver museisamarbeten

Vi är en central och drivande aktör i museisamarbete på Gotland och i Östersjöregionen.

 

För dig

Vi är till för dig. Det är för dig, dina barn och alla andra som vi driver verksamhet – oavsett om det handlar om byggnadsvård, insamling av föremål eller utställningsverksamhet.