Museitjänster

Bild av Bungemuseet

Vi utvecklar museer!

Är du engagerad i ett museum? Kanske något av Gotlands över 30 museer eller på annan plats?

Vi hjälper gärna till med er utveckling!

 

På Gotlands Museum har vi kompetens och mångårig erfarenhet inom pedagogik, utställningsplanering och –produktion, projektledning, finansiering av utvecklingsprojekt samt marknadsföring.  

 

Vi kan

  • Projektleda och genomföra förstudier/projekt
  • Ta fram utställningskoncept
  • Producera utställningar vad gäller innehåll, form och pedagogik som helhet eller var och en av delarna för sig
  • Utveckla pedagogiska koncept – ta fram handledningar gällande visningar, vandringar och barnverksamhet
  • Ge råd gällande föremålshantering
  • Hjälpa till med skyltproduktion
  • Ta fram marknadsföringsplaner

 

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer!

 

 

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019