Museitjänster

Bild av hamnen Stora Karlsö

Referensuppdrag

Nedan ser du några exempel på genomförda uppdrag. Kontakta oss för fler referenser!

 

Bild av Roma Kungsgård

Roma Kungsgård

Utställning, skyltning och pedagogiskt koncept

Bild av Stenmuseet Kettelvik

Stenmuseet 

Kettelvik. Ny utställning (form och innehåll)

 

Bild av fyrvaktartornet på Stora Karlsö

Stora Karlsö

Förstudie om nytt museum

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019