Museigårdar

Bild av museigården Kattlunds

Museigårdar

En museigård är en gård med bruksmiljö från en speciell tidsperiod, som man har valt att bevara. Gotlands Museum äger tre museigårdar: Petes, Kattlunds och Norrbys. Den senare driver vi verksamhet i, medan de två första är arrenderade.

 

Evenemang och aktiviteter på Petes och Kattlunds står respektive arrendator för. Du hittar deras webbsidor via länkar nedan.

 

Norrbys aktiviteter hittar du i Norrbys Kalendarium.

 

Läs mer

Kattlunds

Norrbys

Petes

Senast uppdaterad: oktober 2, 2019