Fornsalens förlag

Bild på reservoarpenna

Manus

Du har möjlighet att skicka in manus till oss! Ditt manus diarieförs och bedöms därefter av förlagsredaktören och landsantikvarien/museichefen samt vid behov av intern eller extern specialistkompetens. 

 

Bifoga gärna uppgifter om dig själv och förslag på finansiering, bidrag ur speciella fonder etc.

 

Vi förbehåller oss rätten att refusera manus utan motivering. Vi har inte heller någon möjlighet att returnera manus.

 

Skicka in

Via mail eller post:

 

Gotlands Museum
Fornsalens Förlag
Strandgatan 14
621 56 Visby

 

Räkna med att det kan ta allt från ett par veckor upp till några månader innan du kan få något besked om förläggning. 

 

Avtal

Avtal och villkor utgår från gängse ramavtal. 

Särskilda villkor gäller Gotländskt Arkiv.