Magasin Visborg

Bild av kyrkokonst

Samlingar

I Magasin Visborg finns Gotlands Museums omfattande samlingar. Vi delar in samlingarna i grupperna arkeologi, konst, kulturhistoria och naturhistoria.

 

Arkeologiska samlingen

Den arkeologiska samlingen består av allt från 7000-åriga yxor till sigillstampar från medeltida gillen. En stor del är lösfynd samt material från utgrävningar på Gotland till och med 1969. Sedan år 2000 har även fyndmaterial från 25 års utgrävningar på Gotland fyndfördelats från Riksantikvarieämbetet och tillförts museets samlingar.

 

Föremål ur den arkeologiska samlingen.

 

Konstsamlingen

Gotlands Museums konstsamling består av ett äldre kulturhistoriskt material, gåvor till museet. Huvudsakligen porträtt, landskapsmotiv, Visbymotiv, grafiska tryck och skulpturer. Sedan Gotlands Konstmuseums tillkomst 1987 har verk tidigare inköpta av Gotlands konstförening och konst inköpt i samband med utställningar tillförts samlingen.

 

Föremål ur den konsthistoriska samlingen.

 

Kulturhistoriska samlingen

Vår kulturhistoriska samling innehåller bland annat kläder, hemtextilier, husgeråd, glas, porslin, kyrkliga föremål, vapen, jordbruksredskap och föremål från handel hantverk och småindustri. Föremålen är till största delen gåvor från privatpersoner allt från enstaka föremål till hela hem från dödsbon.

 

Jacka ur den kulturhistoriska samlingen.

 

Naturhistoriska samlingen

Naturhistoriska samlingen består av flora, fauna och geologi. Den innehåller material som uppstoppade djur och fåglar, herbarier, lavar, fjärilar, ägg, skelett, mollusker, fossil, och bergarter.

 

Föremål ur naturhistoriska samlingen.

 

Nu kan du också söka i våra samlingar!

Läs mer om sök i samlingarna.

Senast uppdaterad: oktober 2, 2019