Magasin Visborg

Bild av kontaktsymboler, telefon och mail

Kontakt

Avdelningsansvarig Samlingar och kulturmiljö

Marika Bogren, tel 0498-29 27 02, 0702-03 60 65

 

Samlingar, kontaktpersoner

 

Arkeologi

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Konst, konsthantverk och design

Marika Bogren, tel. 0498-29 27 02, 0702-03 60 65

 

Konst

Johanna Pietikäinen

 

Kulturhistoria/etnologi

Birgitta Strandberg-Zerpe, tel 0498-29 27 11, 070 721 24 73

 

Kyrkliga föremål

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Naturhistoria

Sara Eliason,  tel 0498-29 27 43

 

Textil

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Övrigt

Bildförfrågningar och fotobeställningar

Birgitta Strandberg-Zerpe, tel 0498-29 27 11, 070 721 24 73

 

Låneförfrågningar

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Förvärv, gåvor och donationer

Marika Bogren, tel. 0498-29 27 02, 0702-03 60 65

 

Depositioner

Marika Bogren, tel. 0498-29 27 02, 0702-03 60 65

 

 

Senast uppdaterad: mars 16, 2020