Magasin Visborg

Bild av kontaktsymboler, telefon och mail

Kontakt

Avdelningsansvarig chef

Marika Bogren, tel 0498-29 27 02, 0702-03 60 65

 

Samlingar

Kulturhistoria

Birgitta Strandberg-Zerpe, tel 0498-29 27 11, 070 721 24 73

 

Arkeologi

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Kyrkliga samlingen

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Naturhistoria

Sara Eliason,  tel 0498-29 27 43

 

Textil, Konst och övrigt

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Övrigt

Skolprogram

Lena Ideström, tel 0498-29 27 77

 

Reception

Tel 0498-29 27 00

 

Konferens

Bokningen, tel 0498-29 27 40

Senast uppdaterad: oktober 2, 2019