Magasin Visborg

Bild av ett lövfat ur konstsamlingen

Förvärv och insamling

Målet för museets insamlingsarbete är att bidra till människors förståelse av sin egen och det gotländska samhällets plats i historien, nu och i framtiden.

 

Museet samlar kontinuerligt in föremål, dokument, fotografier och trycksaker som har ett sammanhang och en historia som uppfyller kriterierna i vår förvärvspolicy. Det är inte alltid det äldsta som är mest intressant. Därför händer det att vi tackar nej till vackra gamla möbler, men ja till moderna kläder.

 

Uppbyggnaden av samlingarna har skett sedan museets bildande 1875 och varje tid har haft sina uppfattningar om vad som ska bevaras som vårt gemensamma kulturarv. Samlingen är därför rik i sin variation, mångfaldig och både allmän och specifik till sin karaktär.

 

Museet har inga egna medel för inköp av föremål till samlingarna. Ett antal fonder kan i mindre skala bidra till önskade förvärv, men det huvudsakliga bidraget kommer från privatpersoner eller organisationer/institutioner som donerar till oss.

 

Insamlingen sker genom en förvärvsgrupp, bestående av museichefen, avdelningschefen för samlingar och ansvariga antikvarier, som regelbundet sammanträder och beslutar.

 

Vill du donera, testamentera eller ge en gåva?

Vi tar gärna emot föremål eller medel för inköp och förvärv till samlingarna!

 

När vi tar emot en donation eller ekonomiska medel tar vi samtidigt på oss ett långsiktigt ansvar att spara, förvara, förvalta och bevara inför framtiden. Innan vi tar emot ett föremål måste vi därför avgöra om det uppfyller kriterierna för insamling till just Gotlands Museum.

 

Detta sker genom en förvärvsgrupp, bestående av museichefen, avdelningschefen för samlingar och ansvariga antikvarier, som regelbundet sammanträder och beslutar.

 

Vi är mycket tacksamma för allmänhetens intresse för att bidra till det gotlandsanknutna kulturarvet och vi tar gärna emot ett samtal eller mejl om du har funderingar kring detta.

 

Vi har dock svårt att ta emot föremål direkt till Magasin Visborg eller i museet på Strandgatan. Detta av skäl som rör säkerhet och juridik. Men skicka gärna några rader och bilder, så kan vi boka ett möte hos dig eller oss.

 

Genom dina gåvor kan du bidra till en ökad förståelse för Gotlands kultur i historien, i nuet och i framtiden!

 

Kontakta gärna

Föremål eller ekonomiska donationer

Marika Bogren, tel. 0498-29 27 02, 0702-03 60 65

 

Arkivmaterial, foto och bilder

Birgitta Strandberg-Zerpe, tel. 0498-29 27 44, 0707-212473

 

Värdering av föremål

Gotlands Museum gör inga ekonomiska värderingar av föremål.

 

Senast uppdaterad: mars 16, 2020