Magasin Visborg

Bild av ett lövfat ur konstsamlingen

Insamling

Målet för vårt insamlingsarbete är att bidra till människors förståelse av sin egen och det gotländska samhällets plats i historien, nu och i framtiden.

 

Museet samlar kontinuerligt in föremål, dokument, fotografier och trycksaker som har ett sammanhang och en historia som vi vill knyta till museets samlingar. Det är inte alltid det äldsta som är mest intressant. Därför händer det att vi tackar nej till vackra gamla möbler, men ja till moderna kläder.

 

Vill du donera?

Vi kan ta emot föremål, fotografier eller arkivalier. När vi tar emot en donation tar vi samtidigt på oss ett ansvar att spara, förvara och hantera den för framtiden. Innan vi tar emot ett föremål, måste vi därför avgöra om det uppfyller museets kriterier för insamling. 

 

Förfrågningar inför donation

Föremål

Jenny Tingvall, tel 0498-29 27 77

 

Arkivmaterial, fotografi- och bildsamlingar

Birgitta Zerpe, tel 0498-29 27 44

 

Värdering av föremål

Gotlands Museum värderar inte föremål.

 

Läs mer

Projektet Vardagsliv – ett insamlingsprojekt för bildmaterial.

 

Senast uppdaterad: oktober 2, 2019