OM MUSEET

Bild av ringmuren

Lediga tjänster

Gotlands Museum söker entreprenör till Petes museigård i Hablingbo

 

Vi söker nu en ny entreprenör med intresse för kultur och historia som långsiktigt vill utveckla ett koncept för att driva verksamhet på Petesgården. Gården ligger vackert vid Petesviken i Hablingbo. Mangårdsbyggnaden har en fantastisk atmosfär och både ladan och trädgården med rosor och kryddgård har stor potential. Vi är öppna för förslag och ser gärna nya och innovativa idéer för att använda gården och dess inspirerande miljö.

 

Petes är en museigård i Hablingbo som motsvarar drömmen om den gotländska kalkstensgården, med sina för ön så karaktäristiska byggnader och sitt fridfulla läge vid Petesviken.

 

Det välbevarade boningshuset i kalksten är byggt i etapper under 1700- och 1800-talen. Här kan man ströva omkring och uppleva olika rum som användes till vardag och till fest. Gården är uppdelad med en lillgård och storgård, avskilda av stentun. På storgården finns brunnen, en ladugård i trä och ett tröskhus.

 

Gården ägdes av apotekaren Ada Block i Visby, som tillsammans med sin hushållerska och trotjänarinna Maja Göthberg bodde på gården och restaurerade och inredde husen med möbler och husgeråd, som till stor del funnits på gården ursprungligen. I trädgården finns en kryddgård och ett rosarium. Gården och dess inventarier donerades till Föreningen Gotlands Fornvänner på 1960-talet.

 

De senaste åren har vi påbörjat ett utvecklingsarbete på Petesgården. Vattentoaletter har installerats. Verksamheten har flyttats till ladugården med plats för besökare att sitta inomhus vid dålig väderlek men också för att förlänga säsongen. Sommartid erbjuds programpunkter som kurser, föredrag och konserter. Gården har ca 6-8 000 besökare per år.

 

Är du intresserad av att utveckla Petesgården?

Välkommen att kontakta:

Samordnare museigårdar Sofia Hoas tel. 070 786 51 74

Museichef Susanne Thedéen tel. 070-341 34 38

Vi tar emot intresseanmälningar löpande.
Anmälan skickas till Sofia Hoas: sofia.hoas@gotlandsmuseum.se

Skriv ”Entreprenör till Petes” i ämnesraden.

 

Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening som ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner. Museet är ett av Sveriges 24 länsmuseer. Gotlands Museum får bidrag av stat och region, men är till drygt hälften självfinansierat. Museet har ca 50 tillsvidareanställda samt 20 säsongsanställda och driver fem besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar och arkiv samt förlags- och främjandeverksamhet.

 

Föreningen äger också ett stort antal fastigheter runtom på ön. Det är allt från naturreservat och fornlämningar till ruiner och gårdar.
Tre av fastigheterna är museigårdar, där besökare får möjlighet att uppleva gårdsmiljöer från olika tidsåldrar.

 

 

­­­­­­­