OM MUSEET

Bild av ringmuren

Lediga tjänster

Byggnadsantikvarie

 

Gotland en plats att leva på
De flesta känner till Gotland som en sommar-ö men Gotland är så mycket mer än sol och bad. Här finns ett rikt och levande kulturliv med goda möjligheter till en meningsfull fritid året om. Närheten till kust och stränder och säreget natur- och kulturlandskap upplevs som viktiga mervärden. Gotland har drygt 59 000 invånare och årligen besöks ön av närmare en miljon turister och sommargotlänningar.

 

Gotlands Museum
Huvudman för Gotlands Museum är den ideella föreningen Gotlands Fornvänner, grundad 1875, med drygt 2 500 medlemmar. Gotlands Museum har till uppgift att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland men Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat genom deltagande i östersjönätverk och som aktör inom den internationella besöksnäringen.

 

Arbetsuppgifter och ansvar
Till denna spännande och kreativa arbetsplats söker vi nu en byggnadsantikvarie. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med byggnadsantikvariska uppdrag såsom antikvarisk medverkan och vårdprogram men också med kunskapsuppbyggnad och rådgivning inom byggnadsvård. I arbetsuppgifterna ingår också förvaltning av museets fastigheter liksom att representera museet i Världsarvsrådet och i styrelser med koppling till byggnadsvård.

 

Anställningen är placerad på Avdelningen för samlingar & kulturmiljö i Visby. Inom avdelningen ryms samlings- och uppdragsverksamhet, bibliotek och arkiv samt forskning och kunskapsuppbyggnad. Du rapporterar till avdelningschefen för Samlingar & kulturmiljö. Det finns goda utvecklingsmöjligheter och chans att påverka museets framtida byggnadsvård. Vi är i ett expansivt skede.

 

Kvalifikationer
Önskvärda kvalifikationer:

  • Akademisk examen med byggnadsantikvarisk inriktning
  • Erfarenhet från byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet
  • Är certifierad byggnadsantikvarie eller uppfyller kraven för certifiering
  • Mycket god förmåga att planera och organisera arbete på ett strukturerat sätt
  • Vara lyhörd, kommunikativ, affärsmässig och ha god samarbetsförmåga
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • God IT vana
  • Intresse för och kunskap om Gotlands historia och kulturarv

 

Övrig information om tjänsten och kontaktuppgifter


Anställning
Tillsvidareanställning. Heltid.

 

Tillträde
Snarast och enligt överenskommelse.

 

Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

 

Kontakt och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Marika Bogren, 0498-29 27 02, eller personalchef Madeleine Hasselberg 0498-29 27 06.

 

Kontaktperson för arbetstagarorganisation är: Per Widerström (DIK) 0498-29 27 42.

 

Välkommen att skicka din ansökan och CV till ansokan@gotlandsmuseum.sesenast den 3 november 2019.  Ansökningar behandlas löpande.

Gotlands Museum har redan valt kanaler för denna rekrytering och undanbeder kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsfirmor.

 

 

Mer om Gotlands Museum

Under 2018 hade museet inklusive Visbys ruiner ca 350 000 besökare. Gotlands Museum är det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland. Gotlands Museum erhöll 2016 den fina utmärkelsen Stora Turismpriset och var 2017 nominerat till Årets museum.

 

Under Gotlands Museums paraply finns det kulturhistoriska museet Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum och Magasin Visborg med samlingar bestående av cirka 500 000 föremål. På landsbygden ligger kulturreservatet Norrbys i Väte samt museigårdarna Petes och Kattlunds och tillsammans med naturreservat, fornlämningar och medeltida ruiner utgör de tillsammans ca 35 fastigheter som ägs av Gotlands fornvänner. Inom ramen för Gotlands Museum bedrivs även uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och kulturhistorisk naturvård samt förlag och museibutik.

 

Gotlands Museum omsatte ca 37 Mkr under 2018. Av intäkterna är 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel. Museet har ca 50 anställda året runt och under högsäsong ytterligare ca 20 anställda.

 

 

­­­­­­­