OM MUSEET

Bild av ringmuren

Lediga tjänster

Byggnadsantikvarie med ansvar för byggnadsvård

 

Gotland en plats att leva på
De flesta känner till Gotland som en sommar-ö men Gotland är så mycket mer än sol och bad. Här finns ett rikt och levande kulturliv med goda möjligheter till en meningsfull fritid året om. Närheten till kust och stränder och säreget natur- och kulturlandskap upplevs som viktiga mervärden. Gotland har drygt 59 000 invånare och årligen besöks ön av närmare en miljon turister och sommargotlänningar.

 

Gotlands Museum
Huvudman för Gotlands Museum är den ideella föreningen Gotlands Fornvänner, grundad 1875, med drygt 2 500 medlemmar. Gotlands Museum har till uppgift att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland men Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat genom deltagande i östersjönätverk och som aktör inom den internationella besöksnäringen.

 

Under 2018 hade museet inklusive Visbys ruiner ca 350 000 besökare. Gotlands Museum är det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland. Gotlands Museum erhöll 2016 den fina utmärkelsen Stora Turismpriset och var 2017 nominerat till Årets museum.

 

Under Gotlands Museums paraply finns det kulturhistoriska museet Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum och Magasin Visborg med samlingar bestående av cirka 500 000 föremål. På landsbygden ligger kulturreservatet Norrbys i Väte samt museigårdarna Petes och Kattlunds och tillsammans med naturreservat, fornlämningar och medeltida ruiner utgör de tillsammans ca 35 fastigheter som ägs av Gotlands fornvänner. Inom ramen för Gotlands Museum bedrivs även uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och kulturhistorisk naturvård samt förlag och museibutik.

 

Gotlands Museum omsatte ca 37 Mkr under 2018. Av intäkterna är 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel. Museet har ca 50 anställda året runt och under högsäsong ytterligare ca 20 anställda.

 

Arbetsuppgifter och ansvar
Till denna spännande och kreativa arbetsplats söker vi nu en byggnadsantikvarie med ansvar för verksamheten inom byggnadsvård. Det handlar dels om uppdragsverksamhet inom byggnadsvård i form av antikvarisk medverkan, vårdprogram, PBL-ärenden men också om kunskapsuppbyggnad och utvecklingsprojekt kopplade till byggnadsvård.

 

Du ansvarar för verksamheten och arbetsleder övriga byggnadsantikvarier. Du har vidare ansvar för ekonomi och resultat, budgetering, planering och uppföljning av verksamheten. Din huvuduppgift är att utveckla den byggnadsantikvariska verksamheten tillsammans med övriga byggnadsantikvarier. Samtidigt arbetar du själv med de byggnadsantikvariska uppdragen och projekten utifrån ett affärsmässigt och relationsskapande förhållningssätt. Du representerar museet i kontakter med uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners.

 

I arbetsuppgifterna ingår också ett samordningsansvar för fornvännernas ca 35 fastigheter.

 

Anställningen är placerad på Avdelningen för samlingar & kulturmiljö i Visby. Inom avdelningen ryms samlings- och uppdragsverksamhet (inom arkeologi, byggnadsvård och kulturhistorisk naturvård), bibliotek och arkiv samt forskning och kunskapsuppbyggnad. Du rapporterar till avdelningschefen för Samlingar & kulturmiljö.

 

Kvalifikationer
Önskvärda kvalifikationer:

 

  • Akademisk examen med byggnadsantikvarisk inriktning
  • Meriterande att vara byggingenjör eller arkitekt
  • Flerårig erfarenhet från byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet med certifiering
  • Erfarenhet från arbetsledande befattning, som chef eller projektledare
  • Förmåga att kontinuerligt utveckla en affärsmässig, konkurrenskraftig, kreativ och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och ekonomiska ramar
  • Förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare
  • Vara drivande och kommunikativ
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • Intresse av och kunskap om gotländsk historia, kulturarv och byggnadstradition
  • Övrig information om tjänsten och kontaktuppgifter

 

Anställning
Tillsvidareanställning.

 

Tillträde
Snarast och enligt överenskommelse.

 

Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

 

Kontakt och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Marika Bogren, 0498-29 27 02, museichef Susanne Thedéen 0498-29 27 04 eller personalchef Madeleine Hasselberg 0498-29 27 06.

 

Kontaktperson för arbetstagarorganisation är: Per Widerström (DIK) 0498-29 27 42.

 

Välkommen att skicka din ansökan och CV till ansokan@gotlandsmuseum.se senast den 22 september 2019.  Ansökningar behandlas löpande.

 

Gotlands Museum har redan valt kanaler för denna rekrytering och undanbeder kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsfirmor.

­­­­­­­