Susanne Thedéen

Susanne Thedéen är museichef och landsantikvarie sedan 2017. Hon har också uppdrag som styrelseledamot i Linköpings universitet, ordförande i Bungemuseet AB, vice ordförande i Gotlands förenade besöksnäring, ledamot i Världsarvsrådet samt ingår i sekretariatet för Länsmuseernas samarbetsråd.

Skrolla till toppen