Projekt

Kustliv

Kustliv

Ett projekt om sommarliv på Gotland men också fritidsboendet som har har en närmare 120-årig historia på ön. Flera av de äldre områdena har kulturhistoriska värden ur byggnadshistoriska och arkitektoniska perspektiv, ett materiellt kulturarv som i stor utsträckning formats av de människor som har bebott och nu bebor husen.

Hej Salam

Hej Salam

Projektet handlar om integration av människor med utländsk bakgrund och i vidare mening skapandet av en positiv hållning gentemot alla utsatta grupper i samhället och bemötande av människor i stort.

Skrolla till toppen