Möjlighetsmaskiner

Från 1 juli 2021 genomför Gotlands Museum med flera partner projektet Möjlighetsmaskiner. Projektet har sin utgångpunkt i de Globala Målen (Agenda 2030) och kombinerar konst, teknik och innovation med frågeställningar kring klimatomställningen. I en designprocess bidrar barn i skolans årskurs 3 och 4 med att hitta lösningar på aktuella miljö- och klimatutmaningar. Vid slutet av projektet (årsslut 2023) görs en utställning där barnens skisser och skulpturer ingår som presenterar idéer för att mildra en kommande klimatpåverkan, såsom prototyper av idéerna och eventuellt en funktionell produkt som framtagits med en extern partner utgående från barnens idéer.

I projektet ingår forskare och universitetslärare som ger barnen en introduktion i aktuella miljö- och klimatutmaningar. Även universitetsstudenter (innovation/samhällsutveckling) deltar som bollplank för barnen.

Samarbete:
Projektet sker i samarbete med Fenomenalen Science Center, Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Klimatrådgivare Region Gotland, Riksantikvarieämbetet.

Finansiering: 
Postkodstiftelsen

Projekttid:
2021-2023

Kontakt:

Projektledare

Skrolla till toppen