Konsten i kulturarvet

Konsten i kulturarvet – ett konstnärligt forskningsresidens på Gotlands Museum.
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka och gestalta kurltuarvet på nytt utifrån konstnärlig forskning. 

Projektet tar emot svenska och internationella konstnärer med intresse för historieskrivning, kulturarvsfrågor och kulturmiljöer. Genom projektet ges konstnärerna tillgång till museets specialister, samlingar och kulturmiljöer kopplade till dessa. Med konstnärlig forskning menas att de inbjudna konstnärerna utifrån sina individuella konstnärliga praktiker och utifrån aktuella diskussioner inom konstfältet och andra närliggande discipliner, ska undersöka och sätta museets samlingar och museifastigheter i nya perspektiv. Den konstnärliga forskningen kan sedan tillgängliggöras på olika vis: genom publika program, utställningar eller publiceringar beroende på den form undersökningen tagit.

Under den första perioden har konstnären Åsa Sonjasdotter varit verksam vid det konstnärliga forskningsresidenset. Åsa har intresserat sig för olika aspekter på odling i ett långtidsperspektiv och undersökt olika grödors egenskaper och kvaliteter.

Preliminära resultat
Resultaten kommuniceras och exponeras i utställning med Åsa Sonjasdotter på Gotlands Museum under 2019. Läs mer om utställningen Fred med Jorden.

Samarbetspartners
Baltic art center (BAC), Konstfrämjandet.

Finansiering
Kulturrådet.

Projekttid
2018–2020.

Skrolla till toppen