Blickpunkt Tyra Lundgren

Blickpunkt Tyra Lundgren 1897–1979: Konstnärsidentitet, könsroller och nätverk. Doktorsavhandling vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Avhandlingen arbetar med tre delsyften (begrepp, perspektiv, facetter). Dessa är angivna som rubriker i avhandlingens titel, fast förankrade i det övergripande syftet – att studera komplexiteten i Tyra Lundgrens konstnärskap genom att:

1) undersöka och analysera konstnärsidentitet, med utgångspunkt i Tyra Lundgrens föreställningar, och sätta det i relation till tidens och rummens föreställningar om densamma

2) undersöka och analysera könsroller (genus) utifrån Tyra Lundgrens föreställningar om desamma, i relation till tid och rum

3) kartlägga och analysera Tyra Lundgrens professionella och privata nätverk och konkludera dess effekter (konsekvenser, påverkan, betydelser) utifrån nätverksteorier och strategier på konstfältet.

Författare/doktorand: Marika Bogren

Handledare: Professor/docent Britt-Inger Johansson och universitetslektor Anna Ogden

Resultat
Avhandlingsarbetet pågår, beräknad disputation 2020.

Samarbeten
Gotlands Museum, som förvaltar stora delar av Tyra Lundgrens konstnärliga produktion, och arkiv genom testamentarisk donation 1979.

Finansiering
Egenfinansiering och fondmedel.

Skrolla till toppen