Forntida bilder 2.0.

Projektet Forntida bilder 2.0 – en digital utgåva av de gotländska bildstenarna har tre övergripande mål:

  • att digitalisera alla gotländska bildstenar (ca 570 st) genom att använda olika scanningtekniker
  • att skapa en interaktiv digital utgåva av bildstenarna tillgänglig för både forskare och allmänhet
  • att föreslå nya tolkningar av bilderna baserat på den digitala dokumentationen liksom komparativa studier av liknande bilder i Skandinavien och norra Europa.

I projektet deltar forskare från Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet, arkeologer från Gotlands Museum och experter på scanningtekniker. Den digitala utgåvan kommer att bestå av bilder, digital data, fyndkontexter, återbruk, kronologi samt forskningshistorik.

Preliminära resultat
Projektet startar 2019.

Samarbetspartners
Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet.

Finansiering
Vetenskapsrådet 14,8 mnkr.

Projekttid
2019–2024.

Kontakt:

Skrolla till toppen