ARVET – Hållbar kulturarvsturism 

Projektet ”ARVET – hållbar kulturarvsturism” arbetar för att utveckla och stärka kulturarvets besöksmål på Gotland med kunskapsuppbyggnad, inspiration och samverkan.

De hundratals museer, ängen, fiskelägen och andra kulturmiljöer som finns runt om på Gotland förmedlar sin bit av kulturarvet. Men de är också platser där besökare kan hämta andan och njuta. Därför har de ett stort värde för hela den gotländska besöksnäringen.

Kulturarvsmiljöerna tillgängliggörs ofta av ideella krafter. ”ARVET – Hållbar kulturarvsturism” är ett projekt som arbetar med de utmaningar som de står inför.  

Kulturen och kulturarvet är viktiga besöksanledningar på Gotland. I det rika utbudet kan alla kan hitta sina egna smultronställen.

Projektet  ARVET – hållbar kulturarvsturism arbetar för att med kunskapsuppbyggnad och samverkan stärka och utveckla kulturarvets besöksmål.

Projektet ARVET kommer också att inspirera till platsutveckling och nya samarbeten – allt för att kulturmiljöerna både ska kunna leva vidare och utvecklas.

ARVET är ett treårigt projekt där Gotlands Museum är projektägare. Projektet finansieras av Region Gotland och Europeiska regionala utvecklingsfonden.  Gotlands Hembygdsförbund och Gotlands förenade besöksnäring är intressenter i projektet.

Vill du få nyheter från ARVET?
Skicka din mejladress till eva.klint-langland@gotlandsmuseum.se


Foto: Joel Nilsson

Kontakt:

Projektledare

Kommunikatör

Skrolla till toppen