Gotländska byggnadsminnen

Gotland har totalt 334 byggnadsminnen, varav 100 byggnadsminnen på landsbygden. Dessa omfattar allt från bostäder, ekonomibyggnader, uthus, kvarnar och industrimiljöer.

Byggnadsminnena är en värdefull del av vårt kulturarv. Vissa byggnadsminnen är mer uppmärksammade medan andra är tämligen okända. Många är privatägda vilket begränsar möjligheten för en intresserad allmänhet att ta del av den unika gotländska byggnadstraditionen. Syftet med förstudien är att:

  • utarbeta en modell för publika texter med information som för varje fastighet innehåller; en kort historik, en kortfattad värdebeskrivning som lyfter fram varför fastigheten är byggnadsminnesförklarad, och en bild. Informationen skall vara pedagogiskt utformad och vända sig till allmänheten
  • skapa ett koncept för en dag/helg/vecka för byggnadsminnen på Gotland samt genomföra en pilotomgång med bl.a. en informationsutställning, föreläsningar av byggnadsantikvarier och ”byggnadsminnenas dag” tillsammans med fastighetsägare, hembygdsföreningar och andra aktörer. Utvalda byggnadsminnen öppnas upp för allmänheten.

Resultat
Kommer i december 2019.

Samarbete
Fastighetsägare, hembygdsföreningar och byggnadsföretag.

Finansiering
Länsstyrelsen, 7.2-medel.

Projekttid
Januari till december 2019.

Kontakt:

rådgivare

konstkonsulent

Skrolla till toppen