#metoo Gotland

Syftet med projektet var att dokumentera #metoo-kampanjen på Gotland, med fokus på arbetsplatserna. Som en del i museets samlingsuppdrag bevaras på detta sätt en viktig händelse i vår samtid för framtiden.

Projektet genomfördes i tre delar:

  • en kartläggning av #metoo i lokalmedier och sociala medier
  • djupintervjuer med yrkesverksamma gotlänningar
  • ett seminarium riktat till chefer och personansvarige.

Genom djupintervjuerna bevaras erfarenheter och upplevelser av hur rörelsen sett ut på våra arbetsplatser, kartläggningen av lokalmedierna visar i vilken utsträckning #metoo har diskuterats på ledarsidor och i artiklar och seminariet gav tillfälle för arbetsgivare att diskutera åtgärder och vägar framåt.

Resultat
Materialet insamlat från medierna visar att #metoo-kampanjen har varit väl synlig i gotländsk lokalpress. Särskilt under november var ämnet hett med 30 publicerade artiklar.

Djupintervjuerna visar att #metoo-kampanjen har diskuterats på de gotländska arbetsplatserna. Av intervjuerna att döma har diskussionerna skett huvudsakligen kollegor emellan. Flera av de intervjuade personerna önskar att frågor om sexuella trakasserier och bemötande skulle tas upp tydligare av chefer och ledning.

Det avslutande seminariet visade på ett stort engagemang kring de frågor som #metoo berör. Diskussionen var livlig och både paneldeltagare och åhörare delade med sig av egna erfarenheter.

Samarbete
Projektet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Finansiering
Gotlands Museum erhöll ett bidrag på 100 000 kr från Länsstyrelsen i Gotlands län.

Projekttid
Våren 2018.

Skrolla till toppen