Kustliv

Fritidsboendet i sommarhus har en närmare 120-årig historia på Gotland. Flera av de äldre områdena har kulturhistoriska värden ur byggnadshistoriska och arkitektoniska perspektiv, ett materiellt kulturarv som i stor utsträckning formats av de människor som har bebott och nu bebor husen.

Deras berättelser ger kunskap om vilka processer som påverkat utformningen och den förändring som i dag sker snabbt i den attraktiva havsnära bebyggelsen.

Projektet Kustliv: fritidsboende och sommarliv på Gotland omfattar en bebyggelseinventering och dokumentation av ett trettiotal fritidshusområden vid Gotlands kust. Inventeringen berör sommarstugor, fiskebodar, pensionat och permanentbostäder.

Ett övergripande mål är kunskapsuppbyggnad kring hur planlagda och icke planlagda områden uppstått och förändrats. Bebyggelseinventeringen ska tillsammans med observationer, intervjuer och fotografier, utgöra ett underlag för kommunal planering och framtida bebyggelseforskning och ge kunskap om vilka samhälleliga förändringar och andra faktorer som påverkar bebyggelsen. Hur har den förändrats över tid? Hur har den brukats? Vilka lever i den och hur har de levt sina sommarliv? Vilka behov finns för boendet i kustområdena i dag?

Resultat
Presenteras efterhand.

Samarbete
Uppsala universitet Campus Gotland.

Finansiering
Medel för en bebyggelseinventering 2019 och 2020 söks från Länsstyrelsen i Gotlands läns anslag för Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. För projektets forskningsdel, fördjupade studier och analys av insamlat material söks särskilda medel (FOU medel från Riksantikvarieämbetet 2020 och medel från Formas forskningsrådet för hållbar utveckling).

Projekttid
2019 och 2020.

Skrolla till toppen