Konsten i världsarvet

Syftet med projektet är att bevara, använda och tillgängliggöra utomhuskonsten i världsarvet, Visby innerstad.

Det innebär också att utveckla kulturmiljön genom att integrera det konstnärliga perspektivet i utvecklingen av världsarvsstaden Visby, och att sprida information om kulturmiljöperspektivet i konstvärlden.

Vidare innebär projektet en möjlighet att skapa underlag för Region Gotlands politiker till beslut angående resurser för förvaltning och tillgängliggörande av konstsamlingen. Allt för att konsten i världsarvsstaden ska kunna användas som en kunskapsväg och för meningsfulla möten mellan människa och konstverk.

Resultat:
• Förundersökningar av alla konstverk genomfördes under 2017, och fyra konstverk konserverades under 2018.
• En text och en guide om offentlig konst till konstvandring i nya versionen av boken Upptäck Visby gavs ut 2018.
• 2019 återmonterades Ymnighetsgudinnan efter konservering.
• 2020 konserverades två konstverk av konservator Rebeca Kettunen Visby AB: Utsträckta händer av Pye Engström och Skiss på ung flicka av Lennart Dahlqvist. Konserveringen av Christopher Polhem av Teodor Lundberg från 1911, utfördes av Helena Strandberg, Konservator AB.
• Tre digitala konstvandringar genomfördes och för att säkra framtida förvaltning finns konsten och dess skötsel med i Region Gotlands strategi och handlingsplan för världsarvet Visby Hansestaden 2020-2030.
• 2021 konserverades Visby Springbrunn av Carl Fagerberg från 1916 av Rebeca Kettunen, Visby AB.
• Nästa år, 2022, kommer Nivå av Gedeminas Urbonas från 1994 att åtgärdas.

Arbetet med tillgängliggörande pågår under hela projekttiden, bland annat genom hemsidan för offentlig konst, guidade visningar och skyltningar.

Samarbeten
Region Gotland.

Finansiering
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Projekttid
2017–2022

Kontakt:

Skrolla till toppen