Konsten i världsarvet

Syftet med projektet var att bevara, använda och tillgängliggöra utomhuskonsten i världsarvet, Visby innerstad.

Det innebär också att utveckla kulturmiljön genom att integrera det konstnärliga perspektivet i utvecklingen av världsarvsstaden Visby och att sprida information om kulturmiljöperspektivet i konstvärlden. Vidare innebär projektet en möjlighet att skapa underlag för Region Gotlands politiker till beslut angående resurser för förvaltning och tillgängliggörande av konstsamlingen. Allt för att konsten i världsarvsstaden ska kunna användas som en kunskapsväg och för meningsfulla möten mellan människa och konstverk.

Resultat
Förundersökningar av alla konstverk genomfördes under 2017. Fyra konstverk har konserverats under 2018. Text om offentlig konst och guide till konstvandring i nya versionen av boken Upptäck Visby ges ut 2018. Under 2019 återmonteras Ymnighetsgudinnan efter konservering och arbete med tillgängliggörande pågår, bland annat genom hemsidan för offentlig konst och skyltning.

Samarbeten
Region Gotland.

Finansiering
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Projekttid
2017–2021

Kontakt:

Skrolla till toppen