Konst i värn PJV KAN 40:25

Placeringen av Evert Lindfors (1927–2016) Noaks ark, skulpturgrupp i terrakotta 2010, i ett värn från tiden kring andra världskriget är en nyskapande kombination som bidrar till utveckling av tillgängliggörandet av konst och till utveckling av världsarvsstaden.

Konstverkets bibliska och existentiella betydelser kopplas här ihop med militär historia. En intressant tematisk och kontextuell kombination som ger utrymme för olika tolkningar av verket. Samtidigt har konstverket blivit offentligt och kan ses utan kostnad av en bred publik. Även värnet tillgängliggörs för en bred publik.

Resultat
Hittills har Noaks ark i värnet haft många besökare under öppettiderna. När värnet är stängt kan konstverket ses genom fönstren mot havet.

Samarbeten
Region Gotland.

Finansiering
Region Gotland.

Projekttid
2017–2019, konstverkets placering i värnet är permanent.

Kontakt:

Skrolla till toppen