Hej Salam

Projektet handlade om integration av människor med utländsk bakgrund och i vidare mening skapandet av en positiv hållning gentemot alla utsatta grupper i samhället och bemötande av människor i stort. Projektet hade flera syften:

  • att skapa en positiv inställning bland gotländska ungdomar till att möta flyktingar och bidra till att integrationen lyckas
  • att skapa förståelse och öppenhet för alla marginaliserade grupper och individer
  • att ge ett historiskt perspektiv på aktuella frågor
  • att använda sig av verktygen som kulturen erbjuder och med detta stärka kulturens roll i samhället.

För oss på Gotlands Museum är det särskilt intressant att testa pedagogiska metoder som hjälper oss att skapa kontakt med målgruppen (barn och ungdomar på Gotland).

Resultat
Presenterades i juni 2019.

Samarbete
Kulturskolan på Gotland

Finansiering
Arvsfonden, sammanlagt 2,18 miljoner kronor.

Projekttid
1 juli 2017–31 juni 2019

Kontakt:

Skrolla till toppen