Digital visning av S:t Görans ruin

Hösten 2020 inleddes INKULT, (Inkluderande kulturmiljöer) som syftar till att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna få ta del av vårt kulturarv på lika villkor. Gotlandsdelen var ett samarbete mellan Gotlands Museum, intresseorganisationen FUB och konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet Campus Gotland. FUB är en nationell intresseorganisation som jobbar med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och är aktiva i arbetsgruppen Guteklippan.

Projektet tog fram en anpassad visning för S:t Görans ruin tillsammans med 2021. Visningen finns tillgänglig genom en QR-kod utanför ruinen samt genom länken ovan. Till visningen hör även en ”sinneslåda”, där du kan ta del av musik, dofter och bilder kopplat till ruinen och dess historia. Lådan finns att låna i Gotlands Museums entré från och med våren 2022.

Finansiering
Projektet var ett nationellt projekt som finansieras av Vinnova.

Samarbete
Gotlands Museum, intresseorganisationen FUB och konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Projekttid
2020-2021

Skrolla till toppen