Coronaberättelser

Syftet med dokumentationen är att dokumentera den pågående pandemins följder på gotlänningarna och deras liv. Dokumentationen sker genom intervjuer, enkätundersökningar fotodukumentation och insamling av föremål kopplade till pandemin. 

Några av de frågeställningar som dokumentationen ämnar besvara är:

  • Vilka följder har pandemin på gotlänningarnas liv? 
  • Om och hur har gotlänningarnas vardag förändrats under pandemin? 
  • Vad för positiva och negativa följder har Coronapandemin skapat på Gotland?

Liknande dokumentation och insamling görs på många länsmuseer i Sverige. Vi har utgått från de frågor Nordiska Museet ställer i sin coronadokumentation för att i framtiden kunna jämföra våra svar och på så sätt få en bred bild av pandemins följder i Sverige. 

Projekttid
Från april 2020

Kontakt:

Projektledare

Skrolla till toppen