Kulturarvskonsulent

Kvinna tittar in genom fönster på kulturbyggnad

Museinätverket

Gotlands museinätverk är ett nätverk för öns lokala museer. Syftet är att träffas för erfarenhetsutbyten och fånga upp gemensamma behov för att stärka Gotlands museer och kvalitetssäkra dem. Det kan handla om gemensamma marknadsföringsinsatser eller gemensamma utbildningar inom till exempel utställningsteknik, föremålsvård, digitalisering, sociala medier och allmänt utvecklingsarbete.

 

Nätverket startade vintern 2020. Nätverket samlas två gånger om året i februari och oktober. I februari diskuteras aktuella frågor inför säsong. I oktober görs en uppföljning av säsongen.

 

Kulturarvskonsulenten håller ihop nätverket och samlar in behov under året samt initierar utbildningar och kurser med hjälp av olika samarbetspartners.

 

Konsulenten upprättar en uppdaterad e-postlista med kontakter till alla museer, där kallelser och information skickas ut.

 

Nätverket är öppet för alla museer på Gotland, stora som små.

 

Om du önskar gå med i nätverket eller har frågor, kontakta Kulturarvskonsulenten!

 

Sofia Hoas, 070-786 51 74

 

Dokument

Lista Museer på Gotland

Minnesanteckningar museinätverk 2020-02-18

Museiguide erbjudande 2020

Senast uppdaterad: mars 3, 2020