Kulturarvskonsulent

Sofia Hoas, kulturarvskonsulent

Sofia

Jag är Region Gotlands kulturarvskonsulent och arbetar för att stödja de som tillgängliggör det gotländska kulturarvet. Det gäller främst öns sjuttiotre hembygdsföreningar men även andra föreningar samt privata museer.

 

När du eller ni vill förverkliga idéer och projekt inom kulturarvsområdet eller utveckla ert museum kan jag vara en resurs. Jag fungerar också som en samtalspart för offentlig sektor.

 

Kontakt

Sofia Hoas, tel. 0498-29 27 53, 070-786 51 74

Senast uppdaterad: mars 3, 2020