Kulturarvskonsulent

Johan Gardelin, kulturarvskonsulent

Johan

Jag är Region Gotlands kulturarvskonsulent och arbetar för att stödja de som tillgängliggör det gotländska kulturarvet. Det gäller främst öns sjuttiotre hembygdsföreningar men även andra föreningar samt privata museer.

 

När du eller ni vill förverkliga idéer och projekt inom kulturarvsområdet eller utveckla ert museum kan jag vara en resurs. Jag fungerar också som en samtalspart för offentlig sektor.

 

Kontakt

Johan Gardelin, tel. 0498-29 27 46, 070-433 80 65

Senast uppdaterad: mars 13, 2018