Konstkonsulent

Bild händer som skriver på tangentbord

Söka stöd

Det finns ett flertal instanser att vända sig till för ekonomiskt stöd. Här är några:

 

Aktuella coronastöd – sammanställning av länkar för aktuella stödåtgärder

Arvsfonden – större kulturprojekt av och med barn/ungdom

Konstnärsnämnden – arbetsstipendier, utbyten, kostnadskrävande arbete m m

Kulturbryggan – nyskapande kulturprojekt, startstöd och genomförandestöd

Nordiska kulturfonden – startstöd för nordiska samarbeten och tematiska satsningar

Portfolio Konst åt alla

Region Gotland, kultur- och fritidsförvaltningen - regionala projektstöd

Statens Kulturråd - Kulturrådet – olika stödformer till organisationer

Stiftelsen konstnärernas hjälpfond – för konstnärer i ekonomisk krissituation

Svenska fonder och bidragsmöjligheter – broschyr med fonder och stiftelser för konst.

Svensk bidragsförmedling – listar olika typer av fonder och stiftelser

Senast uppdaterad: mars 29, 2021