Konstkonsulent

Organisation & finansiering

Organisation

Det finns statligt finansierade konstkonsulenter i varje län i Sverige. På Gotland har konsulenterna Gotlands Museum som huvudman, men verkar för hela regionen. Alla konsulenter på Gotland ingår även i gruppen RFKU (Regional Forum för Kulturell Utveckling) där regionens kulturstrateg är sammankallande.

 

Region Gotlands kulturplan är det styrande dokumentet för verksamheten. Den utformas utifrån statens ramar för kulturstöd och anpassas till de regionala behoven.

 

Finansiering

Konsulenterna finansieras genom Kultursamverkansmodellen, där staten genom Kulturrådet anslår en summa pengar till hela kulturområdet med motkravet om regional medfinansiering.

 

Konsulenterna inga medel att dela ut men kan tipsa om var man kan söka projektmedel.

 

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019