Slöjd- & formkonsulenter

Bild av stickade vantar

Uppdrag

Region Gotland har kulturkonsulenter inom dans, scenkonst, film, hemslöjd, konst, kulturarv och scenkonst. Vi ska vara möjliggörare för fler att skapa mer kultur! Vårt uppdrag är att främja hela fältet från professionella till amatörer och att finnas till för både utövare och publik.

 

Vi arbetar för att främja slöjd, konsthantverk och småskalig design på Gotland. Vårt uppdrag är att bygga upp och sprida kunskap om kulturarvet slöjd – tekniker, material och traditioner – men också att anpassa kunskapen till dagens och morgondagens behov. Traditionell kunskap om material, teknik och resursutnyttjande hänger ihop med nutida produktutveckling. Skaparlust är en förutsättning för framtida innovationer!

 

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra inom ditt område, med råd och information om vad som är på gång, eller när du behöver ett bollplank.

 

Vi anordnar fortbildning, kurser, föreläsningar, nätverksträffar och publika aktiviteter. Dessutom har vi kunskaper om vilka kulturstöd som finns att söka.

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019