Projekt & uppdrag

Bild av ringmuren

Ringmuren

Ringmuren ägs av Region Gotland. Ansvaret för förvaltningen har Riksantikvarieämbetet och av ämbetet har Gotlands Museum fått ett tillsynsuppdrag.

 

Vi mäter till exempel sprickor en gång i månaden för att bedöma behov av åtgärder. Under 2015 fotodokumenterades också muren i detalj.

 

Kontakt

Ulrika Mebus, tel 0498-29 27 49, 070-798 21 00

 

Externa länkar

Region Gotland

Riksantikvarieämbetet