Projekt & uppdrag

Bild av hamnen på Stora Karlsö

Övrigt

Gotlands Museum driver flera andra projekt. Nedan ser du några som är aktuella just nu.

 

 

Stora Karlsö – nytt museum

På uppdrag av Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB har Gotlands Museum genomfört en förstudie om förnyelse av museet på Stora Karlsö.

 

Arbetet resulterade i tre förslag:

  • Bygga en helt ny museibyggnad
  • Om- och tillbyggnad av befintligt museum
  • Ombyggnad av befintligt museum

Förstudien föreslog också en översyn av besöksmottagandet, för att integrera guidningen mer med museet.

 

Extern länk

Stora Karlsö

 

 

Idrottsutställning ICA Maxi Arena

På uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen hos Region Gotland har Gotlands Museum producerat en liten, permanent utställning i Ica Maxi Arenas entré.

 

Det är en idrottshistorisk utställning med föremål från Gotlands Idrottshistoriska Förening.

 

 

Kontakt

Jenny Westfält, tel 0498-29 27 09, 070-399 00 96

 

Externa länkar

Ica Maxi Arena

Gotlands Idrottshistoriska Förening

Region Gotland