Projekt & uppdrag

Bild av himmel genom ruin

Only the sky is the limit?!

Projektet utforskar frågor om att bevara, använda och utveckla ruiner och andra autentiska kulturmiljöer som arenor för utställningar, samarbeten och möten. Gotlands Museum leder utvecklingsprojektet på uppdrag av Riksutställningar.

 

Finns det gränser för vilka miljöer som är lämpliga?

Vad kan man tillåtas göra i dessa miljöer?

Vem är det som bestämmer?

 

Projektet kartlägger området och beskriver generella förhållningssätt och förutsättningar. Målgrupperna är utställnings-, musei- och kulturmiljösektorn.

 

Kontakt

Ulrika Mebus, tel 0498-29 27 49, 070-798 21 00

 

Externa länkar

Riksutställningar - Only the sky...