OFFENTLIG KONST

Bild av konstverket Deja vu

Offentlig konst

På uppdrag av Region Gotland finns intendenten för offentlig konst hos Gotlands Museum. Du hittar henne på Konstmuseet en trappa upp eller på Magasin Visborg.

 

Kontakt

Välkommen med frågor och funderingar!

 

Intendent offentlig konst

Berit Ångman-Svedjemo, tel 070-627 75 74

 

Uppdrag

 

Intendenten för offentlig konst, Berit Ångman-Svedjemo, vårdar, hanterar, samordnar och tillgängliggör den regionala konstsamlingen. Hon ansvarar för inventering, fotografering, registrering, märkning, tillsyn, vårdbedömning samt placering av regionens konstverk. Dessutom sprider hon kunskap, intresse och ansvarskänsla för konstverken. Berit är även sakkunnig i regionens arbetsgrupper för konstinköp enligt 1 %-regeln, inköpsgruppen för regionens övriga konstinköp samt arbetsgruppen för regionens konstfrågor.

 

Kontakta Berit:

  • när verksamheter inom Region Gotland ska flytta eller bygga om
  • om ni önskar byta konsten på er arbetsplats
  • när konst har flyttats, skadats eller stulits
  • om ni vill ha rådgivning angående hängning av konsten
  • om ni vill få information om konstverken.

 

Den konst som för tillfället inte är utplacerad finns förvarad på Magasin Visborg.

 

Publika konstvandringar och visningar hittar du i Gotlands Museeums kalendarium.

 

Du kan även göra en egen konstresa genom det gotländska konstlandskapet med spännande skulpturer, reliefer och mosaiker över hela Gotland. Information och karta hittar du på hemsidan för offentlig konst Gotland. Där kan du även se och läsa om den lätt tillgängliga inomhuskonsten. På hemsidan finns svar på frågor om hur vi arbetar med den offentliga konsten, om projekt, visningar, vandringar med mera. Kort sagt, här finns den samlade informationen om den offentliga konsten på Gotland.

 

Länkar

Offentlig konst Gotland

Region Gotland