Projekt & uppdrag

Bild nätverkets alla medlemmar

Museums in the Baltic

År 2010 initierade Gotlands Museum ett samarbete mellan museer i Östersjöområdet: Network of Museums in the Baltic. Det är nu ett stadigt växande nätverk som samordnas av oss.

Idag är 41 museer anslutna.

 

Nätverket utbyter kunskap och erfarenheter samt deltar i  gemensamma projekt på olika teman.

 

En gång om året möts alla organisationer på en träff hos någon av medlemmarna. 2016 anordnas träffen i Vilnius den 12-14 september. Temat för året är Motives for moving - cultural exchange within the Baltic.

 

Kontakt

Ulrika Mebus, tel 0498-29 27 49, 070-798 21 00

 

Externa länkar

Museums in the Baltic

Facebook – Museums in the Baltic