Slöjd- & formkonsulenter

Bild av ull, sten och trä

Projekt

Humlan flyger – en utställning om ö-möjlig design – Utställningen har producerats av slöjd- och formkonsulenterna och visas på Gotlands konstmuseum t.o.m. 21 april 2019. I samband med utställningen arrangerar vi aktiviteter på temat gotländsk småskalig design. Se vår evenemangskalender för nästa tillfälle!

 

Vi visar gärna utställningen för skolklasser eller andra grupper! Kontakta oss och boka en tid.

 

Miniutställningar: Tunnor av trä och Färg –  Miniutställningen Tunnor av trä har turnerat på Gotland sedan sommaren 2017, då den stod på Bläse kalkbruksmuseum. Nästa gång den visas blir på Skaparfestivalen i Hemse den 9 mars 2019.

 

Under vintern producerar vi en ny miniutställning om färg på trä och textil. Den ska turnera på Gotland under 2019.

 

Tjärprojektet – Tjära på Gotland är ett projekt med syfte att återerövra kunskap om metoder för framställning och och användning av trätjära. En viktig del är att hitta ändamålsenliga tjärblandningar för trätak som kan bidra till ett ökat väderskydd på gotländska kyrkor. Projektet startade 2017 och drivs av Gotlands Museum i samarbete med tjärbrännande hembygdsföreningar, Visby stift och Nordic Tar Network.

 

För mer information kontakta Frode Falkenhaug.

 

Gotland Grey – Gotland Grey är ett initiativ som syftar till utveckling av en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland. Fokus i satsningen är produkt- och produktionsutveckling kopplat till förädling av den grå ullen från gotlandsfåret, Gotland största fårras.

 

Det långsiktiga målet är att öka möjligheterna till sysselsättning inom ullindustriell verksamhet på Gotland.

 

Centralt för initiativet är att utveckla former för affärsmässiga samarbeten som bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling i hela värdekedjan – från tvättad ull via förädling till kund.

 

Slöjd- och formkonsulent Anso Norling medverkar i projektgruppen och Lotta Löwhagen Lundberg är processledare. Kontakta gärna någon av oss för mer info: anso.norling@gotlandsmuseum.se eller lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com

 

Projektet Gotland Grey genomförs under perioden december 2018 – december 2020 och finansieras av länsstyrelsen med medel från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

Evenemang

Vi anordnar aktiviteter för såväl barn som vuxna under hela året, ofta i samarbete med andra aktörer.

 

Kolla kalendariet för att se vad som är på gång just nu!

 

Utbildning

Vi anordnar kurser och workshops för allmänheten och fortbildningar, bland annat för slöjdlärare och fritidsledare.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Externa länkar

Biblioteken - Region Gotland

Etelhems krukmakeri

Föreningen Stavgard

Gotlands Folkhögskola

Senast uppdaterad: maj 5, 2020