Slöjd- & formkonsulenter

Bild av ull, sten och trä

Projekt

Humlan flyger – en utställning om ö-möjlig design – Utställningen har producerats av slöjd- och formkonsulenterna och visas på Gotlands konstmuseum t.o.m. 21 april 2019. I samband med utställningen arrangerar vi aktiviteter på temat gotländsk småskalig design. Se vår evenemangskalender för nästa tillfälle!

 

Vi visar gärna utställningen för skolklasser eller andra grupper! Kontakta oss och boka en tid.

 

Miniutställningar: Tunnor av trä och Färg –  Miniutställningen Tunnor av trä har turnerat på Gotland sedan sommaren 2017, då den stod på Bläse kalkbruksmuseum. Nästa gång den visas blir på Skaparfestivalen i Hemse den 9 mars 2019.

 

Under vintern producerar vi en ny miniutställning om färg på trä och textil. Den ska turnera på Gotland under 2019.

 

Tjärprojektet – Tjära på Gotland är ett projekt med syfte att återerövra kunskap om metoder för framställning och och användning av trätjära. En viktig del är att hitta ändamålsenliga tjärblandningar för trätak som kan bidra till ett ökat väderskydd på gotländska kyrkor. Projektet startade 2017 och drivs av Gotlands Museum i samarbete med tjärbrännande hembygdsföreningar, Visby stift och Nordic Tar Network.

 

För mer information kontakta Frode Falkenhaug.

 

Stick och spinn på Gotland 31/7–4/8 2019 – Stick- och spinnstämma

på Gotlands folkhögskola i Hemse. Kurser och andra aktiviteter på tema stickning och handspinning. Programmet är färdigt i slutet av november och du kan anmäla dig från början av december. Arrangeras tillsammans med Gotlands läns hemslöjdsförening. För mer information kontakta Anso Norling.

 

Läs mer om Stick- och spinnstämman 2019

 

Evenemang

Vi anordnar aktiviteter för såväl barn som vuxna under hela året, ofta i samarbete med andra aktörer.

 

Kolla kalendariet för att se vad som är på gång just nu!

 

Utbildning

Vi anordnar kurser och workshops för allmänheten och fortbildningar, bland annat för slöjdlärare och fritidsledare.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Externa länkar

Biblioteken - Region Gotland

Etelhems krukmakeri

Föreningen Stavgard

Gotlands Folkhögskola

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019