KONSTMUSEET

Bild från Jaanus Sammas utställning 2015

Unrest - Jaanus Samma

Vi presenterade den estländska konstnären Jaanus Samma (f.1982) i hans första separatutställning som visats i Sverige. I sin konst fokuserar Samma på frågor som rör queer och sexuell identitet. Han arbetar undersökande och interdisciplinärt med bland annat fotografi, video och installation.  

 

Samma är en uppmärksammad konstnär, baserad i Tallinn som verkar på den internationella konstscenen. I år deltog han som Estlands bidrag i Venedig Biennalen med verket Not Suitable For Work. A Chairman’s Tale som är inspirerat av mannen Juhan Ojastes (1921-1990) liv och öde. I utställningen Unrest på Gotlands Konstmuseum presenteras fotoserien Chairman. The Opera (2013) som är baserad på historien om samma man. Verken är delar av ett omfattande forskningsbaserat projekt som Samma arbetat med sedan 2011 och som handlar om att samla in historier från homosexuellas liv i Estland under Sovjetunioneneran då homosexualitet var olagligt.  

 

Jaanus Samma politiserar mannens historia och lyfter fram den som ett exempel på hur diskriminering av sexuella minoriteter kunde se ut. Verket berättar om en passerad tid men också om vårt samhälle idag, där brist på tolerans och lika rättigheter fortfarande utgör ett allvarligt problem. Sammas konst är på detta sätt både omvälvande och samhällsdebatterande samtidigt som hans konstnärliga uttryck är både subtilt och poetiskt.

 

Detta förhållningssätt återkommer även i utställningstiteln Unrest som beskriver en känsla av något som stör. Titeln berättar om ett tillstånd av oro och knyter verkningsfullt samman utställningens två stora verk, Chairman. The Opera och installationen Filter (2008, 2014). Installationen består av en ljuskrona hängandes i taket i ett ödesmättat rum med oxblodsröda väggar. Här möts betraktaren av kronans ljus och dess stilla, behagliga ljud av kristaller som saktliga stöts mot varandra. Både ljudet och ljuset förändras stegvis till att bli alltmer störande och illavarslande. För ett par sekunder blir rummet mörkt, sedan åter ljust och väggarna synliggörs igen.

 

Med Jaanus Sammas återkommande tematik och upplevelsen av Chairman. The Opera i medvetandet för den oxblodsröda färgen och mörkret oundvikligen tankarna till våra allra starkaste känslor och rädslor. De som rör kärleken och döden. 

 

Visades 13 november-28 februari 2016

 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019