KONSTMUSEET

Svartvit bild från utställningen The Legacy Complex.

The Legacy Complex​ ​ 0s+1s Collective

Gotlands Konstmuseum presenterar The Legacy Complex av svensk-brittiska konstnärskollektivet 0s+1s Collective bestående av Jenna Collins, Choterina Freer, Sonia Hedstrand, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren. Utställningen visar nyproducerade verk i form av video, ljud och installation. Verken är resultaten av drygt ett års efterforskningar som inbegriper överlappande militära, filmiska, sociala och personliga historier på Gotland ur ett feministiskt perspektiv. Centralt i utställningen är konstnärernas gemensamma intresse för teknologi, internet och cyberfeminism. Konstnärskollektivet ifrågasätter hierarkier och tänjer på konstutövandets kontext, vilket också gestaltas i utställningen genom att verken är sammankopplade både innehållsmässigt och visuellt.
 
Tack till:

Bergmangårdarna
Kustateljén och Film på Gotland
Baltic Art Center
NKF - Nordiska konstförbundet
 
Med stöd från:
Kulturbryggan
Arts and Humanities Research Council UK
 
 
Kulturbryggan
The Legacy Complex is an exhibition of new artworks by the British/Swedish 0s+1s Collective following a year of research into the interconnecting military, filmic, social and personal histories located on Gotland island from a feminist perspective. 0s+1s is an ongoing research and production project by Jenna Collins (UK), Choterina Freer (UK), Sonia Hedstrand (SE), Anna Kinbom (SE) and Rut Karin Zettergren (SE). 
 
 
 
Logga för utställningsserien hybridtid

 

Under 2017 presenterar Gotlands Konstmuseum Hybridtid, en serie med utställningar som tangerar varandras ämnen. Bland dessa framträder arv, minnen och berättelser – teknologi, militärisering och gränsdragningar – normer, genus och konstruktion. Flera av utställningarna utgår från Gotland som plats i dialog med omvärlden. Projekten förflyttar sig mellan olika verkligheter och fiktioner. Likväl som mellan olika tider, från kalla kriget vidare till nutid och framtid. Titeln Hybridtid associerar till den aktuella situation, världsläge och tid, med dess utmaningar och möjligheter som vi lever med idag.

 

I serien ingår utställningarna: The Legacy Complex av Os+1s Collective, P18/Q-Queerkompaniet av Maria Norrman, BUNKER ETT NOLL FYRA av Bruno Ehrs och Erik Gardell, At the water´s edge initierat av Hanna Sjöberg, The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond (episode IV) av Debora Elgeholm, Lina Persson, Niklas Wallenborg, Andreas Sandström och Grant Watkins.

 
 

Senast uppdaterad: oktober 3, 2019